Annonse


Teknikermangel i Sverige

Norske bedrifter har søkt etter teknisk utdannede gjennom arbeidsformidlingen i de nordiske land, og har også drevet oppsøkende virksomhet. Men mangelen på teknisk kompetanse er stor også i nabolandet.

Data
I hele Vest-Sverige er det ekstremt stor etterspørsel etter teknikere, spesielt ingeniører som har bakgrunn innen data og elektronikk. Bare i Gøteborg er det nå ledig 500 stillinger innen teknisk sektor. Byggebransjen er det eneste området hvor det ikke er etterspørsel etter teknikere, skriver Gøteborgsposten.

Fortsatt vekst
Det hevdes også at etterspørselen i det svenske næringslivet etter personer med god datakompetanse vil øke med 12 prosent i år. Det regnes med at behovet for teknisk utdannede kommer til å øke minst fram til år 2000.

I følge Stellan Gunberg i den svenske arbeidsmarkedsetaten vil arbeidsløsheten blant ungdom minske andre halvår i 1997.

Annonse


Annonse