Annonse


Stabilt for Bailey Norge

Ser vi på aktivitene i Norge isolert, kan Bailey Norge vise til stabil aktivitet i fjor sammenlignet med 1995.

Resultatet etter finans, men før skatt, ble på 13,5 millioner kroner, eller knappe fem prosent.

22 millioner i Sverige
Inntektsnedgangen skyldes en omorganisering av ansvarsfordelingen i det italienskeide konsernet. Aktivitetene i Sverige gjenspeiles ikke lenger i regnskapet for Bailey Norge. Inntekter fra vårt naboland i øst på omtrent 22 millioner kroner er derfor holdt utenfor regnskapet til det norske selskapet i fjor.

Troll
Det italienskeide konsernet har vokst seg stort i Norge takket være Troll-utbyggingen. Bailey Norge, tidligere Bailey Petrovest, har hatt ansvaret for levering av både kommunikasjonsløsning og produksjonssystem til feltet. Prosjektet ble avsluttet i fjor.

Satsningen innen olje- og gass blir videreført blant annet gjennom leveranser til metanolfabrikken på Tjeldbergodden. Selskapet opplever også en stigende interesse innen feltinstrumentering.

Sjøforsvaret
Når det gjelder kommunikasjon, betraktes avtalen med Sjøforsvaret om pilotprosjekt på levering av skipskontrollutstyr til de nye MTB-ene som strategisk viktig. Dette er et nytt marked for Bailey Norge.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse