Arkiv

Annonse


Siemens støtter skole

ArkivNæringslivets Hovedorganisasjon (NHO) vil med dette spesielle prosjektet ha lærerne ut i bedriftene og næringslivets folk inn i bedriftene, skriver Dagens Næringsliv onsdag.

Tre-åring avtale
Avtalen mellom Siemens og Linderud skole er tre-åring, og inneholder blant annet bedriftsbesøk, yrkesorientering, prosjektarbeid, undervisningshjelp og attraktive kurs for lærerne.

Lærere på lederkurs
Adm. direktør Hans Lødrup i Siemens har allerede signalisert at han ønsker at lærerne deltar på lederutviklingskurs i regi av Siemens. Det ser dermed ut til at Lødrup er klar over at det er morgendagens ledere og ansatte som sitter i klasserommene på norske skoler.

Har ansatt egne folk
NHO-prosjektet «Næringsliv i skolen» har ført til at alle organisasjonens fylkeskontorer har fått ansatt egne folk som skal ta hånd om de nye partnerskapsavtalene, melder Dagens Næringsliv.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse