Annonse


Intranett mest lønnsomt!

– Det er i intranett de store pengene ligger, derfor satser Netscape på dette sier styreformann Jim Clark i Netscape til Dagens Telecom.

Drivkrefter
– Økt fokus på kunder, utbredelse av IP-adresser og plattformuavhengighet er drivkrefter bak dagens visjoner om nett-tilkoblede bedrifter, mener markedsdirektør Mike Homer i Netscape.

De samme drivkreftene ligger bak Netscapes teknologivisjon for fremtidens applikasjonssystemer med kunden i fokus.

Crossware
Med basis i Internett, intranett og extranett ser Netscape for seg en løsning de kaller Crossware. Løsningen har applikasjoner som kan bestilles ved behov, og som kan benyttes på alle typer nettverk, styringssystemer og plattformer.

Annonse


Crossware skal inneholde applikasjoner basert på åpne Internettstandarder som HTML, Java, og JavaScript.

Totalløsning
Bedriften og deres leverandører og kunder skal dermed kunne kommunisere ved hjelp av de samme applikasjonene. Den nye løsningen Netscape lanserer er dermed en totalløsning for hele bedriften og deres aktiviteter.

Applikasjoner for alle aktiviteter i bedriftens verdikjede kan ligge i Crossware. Noen av eksemplene Netscape gir er: innkøp, interne bedrifts prosesser, distribusjon, salg og markedsføring, selvbetjening for kunder, ekstern og intern informasjon med mer.

Annonse