Annonse


Vekst i Telia

Samtidig steg også driftsinntektene. Disse var i 1996 på 44,1 milliarder svenske kroner. Dette var en oppgang på tre milliarder i forhold til året før.

Antallet brukere av mobiltelefoner steg også. I løpet av 1996 var det registrert 1.745.000 kunder med GSM-abonnement. Dette var en økning på 360.000 nye kunder i løpet av året.

Tilsammen økte inntektene fra bruk av mobiltelefon med 12 prosent i løpet av 1996.

Annonse


Annonse