Arkiv

Annonse


Oppgang for Tchuruk

ArkivUnderskuddet i 1995 på 31,1 milliarder er nå snudd til et overskudd før skatt på 3,2 milliarder. Konsernets omsetning fra 1995 til 1996 økte med 2,0 milliarder til 193,8 milliarder kroner, melder nyhetsbyrået NewsWire.

Fortsatt omstrukturering
– Utviklingen følger planene for omstrukturering av selskapet som ble lagt frem i andre halvår 1995. Alcatel Alsthoms finansielle styrke skal være gjenopprettet innen 1998. Dette året markerer konsernet sitt 100-års jubileum, sier informasjonsdirektør Helge Quigstad i Alcatel STK.

Sier opp 20.000
I fjor høst ble det kjent at konsernet vil si opp hele 20.000 ansatte i Europa. Etter det Dagens Telecom erfarer vil Norge ikke bli rammet. Dette skyldes at Alcatel STK allerede har vært gjennom en omfattende «hestekur» med oppsigelser og ytterligere spesialisering.

Det er dette konsernsjef Serge Tchuruk nå ønsker at resten av Alcatel-organisasjonen i Europa skal gjennomgå i løpet av året.

Sterk telekomvekst
– Resultatforbedringen henger blant annet sammen med en sterkt telekomvekst, samt salg av enheter utenfor våre kjerneområder, sier Qvigstad.

Telekomdivisjonen økteordretilgangen med hele 21 prosent sist år, og salget med seks prosent. Konsernet solgte i 1995 ut verdier for til sammen 13,1 milliarder kroner.

Nedgang for kabeldivisjonen
Kabeldivisjonen opplevde en nedgang i omsetningen på tre prosent. Selskapet økte salget av blant annet fiberoptiske kabler, men gikk tilbake på undersjøiske kabler.


Annonse


Annonse