Annonse


Nytt GSM-modem fra Hisøy

Ericsson har valgt en tretrinns produktstrategi for sin GSM-kommunikasjon: Man kan velge DA12, som ganske enkelt kobler opp PCen mot GSM-telefonen slik at man kan overføre SMS-meldinger og redigere telefonens kataloger. Utgangspunktet for dette produktet er at det er enklere å sende meldinger fra en PC, og enklere å redigere katalogen på et vanlig tastatur heller enn på telefontastaturet.

De fleste GSM-telefonene
Man kan velge DC23, som gir fax, data, SMS og personsøk, samt administrasjonsverktøy for telefonkatalog. Dette produktet er tilpasset Ericssons GSM-telefoner i 300- 600- og 700-seriene, samt DCS og PCS 1900. Løsningen gir GSM-kommunikasjon med en hastighet på 9600 bps – eller 38,4 Kbit pr. sekund med datakomprimering.

GSM og fastnett
Dessuten har man DC33, hvor man i tillegg til GSM-kommunikasjon også kan koble seg opp mot det vanlige telefonnettet. Valgfriheten blir altså større, selv om DC33 forøvrig har den samme funksjonaliteten som DC23.

Programvarebasert
Mesteparten av teknologien i disse modem-modellene er forøvrig software-basert, noe som etterhvert er blitt måten å gjøre det på i modembransjen. Avanserte digitale signalprosessorer (DSP) gjør at man kan standardisere utviklingen på raske mikrobrikker hvor all funksjonalitet kan programmeres inn. Under utviklingsarbeidet på Hisøy var forholdet mellom hardware- og programvareingeniører fem til en i den 28 personer store utviklingsgruppen.

Annonse


Annonse