Annonse


PGP til Europa?

I følge kilder i krypteringsselskapet Pretty Good Privacy, skal flere europeiske programutviklere snart undertegne avtaler som lisensierer programversjoner med PGPs navn i Europa og andre land. Derved får europeiske utviklere fri adgang til PGPs koder.

Skjærer klar av loven
Avtalene innebærer altså ingen direkte lisensiering. Derved skjærer de også klar av det amerikanske forbudet mot eksport av tung krypteringsteknologi. Lovbrudd kan straffes med 10 års fengsel. I følge loven kan PGP imidlertid ikke tilby assistanse eller produktstøtte for de lisensierte produktene som bygger på selskapets teknologi.

Vil ikke bekrefte
Amerikanske krypteringsselskaper har lenge diskutert å omgå lovverket på denne måten, men ingen har gjort det før nå. Styreformann Phil Zimmermann i PGP (www.pgp.com) vil verken bekrefte eller benekte at selskapet er i ferd med å inngå avtaler om lisensiering. Avtalene kan presse amerikanske myndigheter til å lempe på sine strenge eksportbestemmelser.

Annonse


Annonse