Deskill

Annonse


Personlig database

Deskill– Produktene våre brukes hovedsakelig av bedrifter innen bank- og forsikring. Konseptet utvikles i samarbeid med kunden, som også er med på å betale for utviklingen, sier adm. direktør Øivind Magnussen i Balder Dialog til Dagens Telecom.

Personlig kommunikasjon
– Dialog-databasen gjør det mulig å tilpasse kommunikasjonen med kundene på bakgrunn av data som er registrert. Modulen Merge produserer brev tilpasset kunden på bakgrunn av informasjonen i databasen. På denne måten får kundene informasjon som er relevant for dem, sier Tom Bergan i Balder Dialog til Dagens Telecom.

-Dialog-databasen har Microsoft Windows brukergrensesnitt for PC, men vi vil etterhvert også lansere mindre moduler basert på Java, sier Magnussen.

Call center
– Vår Call center modul er relativt ny, den ble lansert sent i fjor. Modulen gjør at det elektroniske kundekortet kommer direkte opp på skjermen når CTI-serveren gjenkjenner telefonnummeret til kunden, sier Bergan.

Mer om CeBIT-97:
Sirkus CeBIT er i gang

Vekst i satsningsområder

Mobil med solenergi

Nokia går for Internett

Operatørenes marked

Pessimistisk VIAG

Ikke plass på Cebit

Mobil med data og fax

Norskt slår an på Cebit

Ericsson handler ikke

Sveitsisk kryptering

Søker partner på Cebit

Nera ut til massene

Nokia tenker nytt

IP-svitsj for FDDI-nett

Norsk multimediasuksess

Annonse


Annonse