Annonse


Millionbot i Irland

Da Esat Digifone og den irske stat undertegnet lisensavtalen 16. mars i fjor, var de to partene enige om at nettet skulle være på luften ni måneder senere, 15. februar 1997.

Startdagen er imidlertid flyttet til 21. mars, blant annet på grunn av Esats problemer med å få tillatelse til å feste sine antenner på politistyrken Gardas master. Derfor har den irske ministeren for Transport, Energi og Kommunikasjoner bestemt at Esat må betale en bot på 1 million irske pund; 10,65 millioner kroner.

Anker
Digifone har allerede skrevet brev til departementet for å be om at beslutningen må omgjøres – eller i hvert fall at boten må bli mindre. Selskapet henviser til de vanskene som er dukket opp underveis, inkludert problemer med offentlig planlegging , før det ble mulig å få tjenesten på luften.

Minsteren holder imidlertid på sitt og sier at selskapet må betale boten og at han ikke har til hensikt å revurdere den. Den var tross alt en del av lisensavtalen. Digifone hadde, i likhet med andre søkere om mobiltelefonlisensen, ”gått i inn i saken med åpne øyne” sa ministeren.

Annonse


Betaler
Barry Maloney, en av selskapets to toppsjefer, har uttalt at selskapet kommer til å betale boten. Men det er helt klart, sa Maloney ”at vi, i likhet med alle andre forretningsfolk, ville ha foretrukket ikke å betale.”

I den store sammenheng er det ingen betydningsfull bot. Esat Digifone har tidligere fortalt at utbygningen kommer til å koste 180 millioner pund. Halvparten av dette – omlag 960 millioner kroner – er brukt når nettet åpnes torsdag.

Annonse