Deskill

Annonse


Mange måter å selge på

DeskillOpplysningene om standardisering kom fram under foredraget til markedsdirektør i Statens kartverk, Åge Hadlers foredrag under Kartdagene i Tromsø.

Standardisering
Kartverkets digitale standardprodukter over landområder vil deles i fire hovedgrupper. Kartdata spres på SOSI format, rasterdata i TIFF format og grafiske data som Adobe Illustrator-filer. En sekkepost, kalt andre produkter, er ikke nærmere spesifisert.

Internett
Kartverket har utarbeidet forskrifter for kunders bruk av digitale kart på Internett. De som ønsker kartmateriale fra Statens kartverk som underlag for egen informasjon kjøper markedsrett på data.

Slik rett innebærer at kartet ikke tilrettelegges for nedlasting til videre bruk. Rettighetene gjelder en avgrenset periode og for et bestemt geografisk område.

Annonse


Gratis eksempler
Kartverket vil etablere et sett med eksempler på deres digitale produkter. Disse produktene vil legges ut på Internett for gratis nedlasting og fri bruk.

Digitalisering
De som har behov for å digitalisere analoge kart selv, må kjøpe digitaliseringsrett fra Kartverket.

Annonse