Annonse


Kritiserer Telenor

Spørsmålstilleren, Marit Tingelstad, refererte til en undersøkelse som har påvist at 34 prosent av de kvinnelige ansatte i Telenor mistet jobbene i løpet av en toårsperiode, mens bare 13 prosent av mennene måtte gå.

Rønbecks svar
Samferdselsminister Sissel Rønbeck henviste til at Telenor selv mener den omtalte forskningsundersøkelsen ikke er dekkende for de faktiske forholdene. Telenor mener at avgangen av kvinner og menn er likt fordelt.

Strategi for rekruttering
– Jeg har funnet det naturlig å signalisere at jeg forutsetter at Telenor har strategier og planer når de skal utarbeide sin paragraf ti-melding til generalforsamlingen.

– Dette blant annet for å kunne rekruttere tilstrekkelig mange kvinner til nye stillinger og til lederstillinger, sa Rønbeck.

Annonse