Deskill

Annonse


Fra bedrift til bedrift

DeskillNetthandel fokuserer mye på omsetning av bøker, blomster, klær og andre konsumvarer. Men den største omsetningen kommer fra salg mellom bedriftene. Denne omsetningen vil nå opp i 900 milliarder kroner ved århundreskiftet, skriver tidsskriftet Forbes i sitt siste nummer.

7 millioner kroner om dagen
Dell Computers meldte denne uken at de selger stadig flere PCer via sin nettside www.dell.com. Kundene er både bedrifter og privatpersoner. Web-siden lar kundene konfigurere de topprangerte Dell-maskinene med forskjellige komponenter og straks få beskjed om hva de koster. Web-siden har besøk av 900 000 (!) kunder per måned. Netthandelen vokser med 20 prosent i måneden.

Anbud via nettet
Men når det gjelder salg fra bedrift til bedrift, ligger General Electrics GE TPN (Trading Process Network) i teten. Etter at denne tjenesten ble lansert for et år siden, er det solgt industriprodukter for 2,3 milliarder kroner via denne siden. Systemet, som drives av GE Information Services, er egentlig en form for anbudsinvitasjon via nettet.

Anbud fra Ungarn
I januar brøt maskineriet sammen i en av GEs fabrikker som raskt trengte nye deler. Tidligere ville GE ha utlyst anbud hos fire amerikanske leverandører. Nå la de spesifikasjonene ut på nettet. De fikk inn elleve anbud. Vinneren var et ungarsk selskap. Varene ble raskt levert og prisen lå 20 prosent under tidligere anbud, forteller tidsskriftet Forbes.

Åpen for alle bedrifter
Nå kan også utenforstående bruke GEs Web-side www.tpn.geis.com. Kjøperne må betale en «tilkoplingsavgift» på ca 200 000 kroner, pluss et årlig gebyr for bruken. Tilbyderne kan bruke siden gratis. GE Information Services påstår at systemet gir gunstigere priser og sparer kjøperne for 10-15 prosent. Anbudsrunden går dessuten gjennomsnittlig fem dager raskere.

Annonse