Deskill

Annonse


Sveitsisk kryptering

DeskillKrypteringsnøkkelen som kalles IDEA regnes som en av verdens beste løsninger for sikker datakommunikasjon. Teoretisk sett er det nødvendig med 1 milliard datamaskiner som regner ut 1 milliard løsninger i sekundet i 10 milliarder år (lengre enn universets levetid) før koden er løst.

Den amerikanske regjering har lenge mislikt denne typen sikker datakommunikasjon og forbudt eksport av slike løsninger, slik at det skal være mulig for amerikansk sikkerhetstjeneste å lese enhver elektronisk melding som sendes fra utlandet til USA. Amerikanske selskaper kan imidlertid bruke 128-bits løsninger internt i landet og dermed være sikret mot innsyn fra såvel myndigheter som konkurrenter.

Selger lisenser
Dette er en løsning som et bank-land som Sveits ikke kan leve med. Patenten på IDEA ligger tilfeldigvis hos sveitsiske Ascom, som nå er begynt å lage kommersielle produkter basert på krypteringsnøkkelen.

Her på Cebit lanseres både et nytt e-post-system og en løsning hvor man får IDEA på en brikke og dermed oppnår svært høye komprimerings- og dekomprimerings-kostnader. Samtidig gjør Ascom det klart at selskapet gjerne selger lisenser på IDEA-teknologien.

Amerikanske problemer
Dermed er det plutselig amerikanerne som får problemer: Nå kan selskaper i hele verden ta i bruk en 128-bits krypteringsnøkkel, bortsett fra datterselskaper av amerikanske selskaper. Disse vil nemlig bryte amerikansk lov om selskapene ute i verden bruker eller selger en slik løsning.

Dermed vil man raskt merke hvilken sikkerhetsløsning verdenssamfunnet vil satse på: En amerikansk, med 56 bits nøkkel, eller en europeisk, med 128 bits.

Mer om CeBIT-97:
Sirkus CeBIT er i gang

Vekst i satsningsområder

Mobil med solenergi

Nokia går for Internett

Operatørenes marked

Pessimistisk VIAG

Ikke plass på Cebit

Mobil med data og fax

Norskt slår an på Cebit

Ericsson handler ikke

Annonse


Annonse