Annonse


Solid fra Oracle

I timene før regnskapet ble presentert var Oracle den mest aktive aksjen på den amerikanske Nasdaq-børsen. Aksjen hadde en svak oppgang.

Resultaten som Oracle la frem var tett opptil hva analytikere på Wall Street hadde spådd. Fortjenesten ble på 29 cent per aksje, og ekspertene hadde på forhånd påstått at resultatet ville bli på mellom 28 og 31 cent per aksje.

Usikkert på lang sikt
Overskuddet for tredje kvartal var reelt sett på 193 millioner, men når utgiftene til kjøpet av selskapet Datalogix ble trukket fra ble resultatet en fortjeneste på 25 cent per aksje.I fjor var tilsvarende resultat på 22 cent.

Det knyttet seg mye spenning til resultatet. Alle børsanalytikerne ventet et godt overskudd for tredje kvartal, men fryktet utsiktene på et lengre perspektiv.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse