Deskill

Annonse


Søker partner på Cebit

Deskill– Hovedhensikten for oss her på Cebit er å knytte kontakt med potensielle samarbeidspartnere som kan distribuere våre produkter i Tyskland, sier salgssjef Tore Aavatsmark i Kongsberg Intech til Dagens Telecom.

80 beilere
– Norsk Eksportråd har skaffet oss en rekke kontakter før messen. Vi hadde faktisk over 80 selskaper å velge mellom og valgte ut de tre som virket mest aktuelle for å møtes her i Hannover, sier Aavatsmark.

Storebror ser deg
Kongsberg Intechs nye programvare for datafangst er et slags elektronisk stemplingskort som automatisk holder orden på når de ansatte er til stede.

– Programmet passer godt for industribedrifter og selskaper som arbeider mye på prosjektbasis. Den elektroniske timelisten gjør det enkelt å beregne lønn i forhold til den enkelte ansattes ansettelsesvilkår, og fordele kostnader på de forskjellige prosjektene det jobbes med.

Annonse


Tilpasses
– Vi har hatt produktet ute på det norske markedet et halvt års tid, og noen av kundene våre er Ekornes, Statens Teleforvaltning, Talgø møbler og Kongsberggruppen. Programvaren tilpasses den enkelte kunde etter deres behov, sier Aavatsmark til Dagens Telecom.

Mer om CeBIT-97:
Sirkus CeBIT er i gang

Vekst i satsningsområder

Mobil med solenergi

Nokia går for Internett

Operatørenes marked

Pessimistisk VIAG

Ikke plass på Cebit

Mobil med data og fax

Norskt slår an på Cebit

Ericsson handler ikke

Sveitsisk kryptering

Annonse