Annonse


PC-markedet vokser

I Finland økte salget av datamaskiner mest i forhold til fjorårets tall. Det viser en undersøkelse foretatt av amerikanske Dataquest. Finnene fikk en økning på 16.7 prosent og svenskene havnet på 9.7 prosent.

Nå gir neppe disse tallene hele svaret. Det ble uansett solgt dobbelt så mange maskiner i Sverige som i noen av de andre landene. Dessuten må det også tas hensyn til at svenskene, som var tidlige ute med å kjøpe og har hatt en sterk vekst av datamaskiner de siste årene, nå har en økonomisk svak periode.

Hjemmeprodusenter
En god del av maskinene som blir solgt i Norden er satt sammen i de enkelte landene. Cinet holder stand som Nordens største PC-bygger, og i Norge har «maskinprodusentene» 35 prosent av markedet. Finske produsenter har 40 prosent og i Sverige er andelen lavest. Bare en fjerdedel av maskinene som er solgt i Sverige er satt sammen av en nasjonal fabrikant.

IBM størst
Ellers gikk IBM forbi Compaq som Nordens største leverandør. Selskapet leverte 310 000 PC’er i Norden, og er størst både når det gjelder privatmarkedet og bedriftsmarkedet. IBM er størst i Finland og i Danmark. I Norge og Sverige holder Compaq ennå ledelsen.

Hver fjerde PC som ble solgt i Norden gikk til privat bruk.

Annonse