Deskill

Annonse


Nokia tenker nytt

DeskillMobiltelefonen blir et stadig viktigere hjelpemiddel for folk flest. Innen år 2000 vil halvparten av den skandinaviske befolkningen ha sin egen mobiltelefon, hevdet president Pekka-Ala Peitilä i Nokia Mobile Phones under en pressekonferansen på CeBIT.

Digital vekst
Veksten de kommende årene vil skje innen digitale mobiltelefoner. Overgangen vil innebære at det tradisjonelle skillet mellom stemmebaserte mobilterminaler og dataterminaler blir stadig mer meningsløs, mente presidenten.

– Nokia har en sterk forpliktelse til å gå i bresjen for utvikling av trådløse dataløsninger for næringslivet, hevdet presidenten.

Tilbakeviser fordommer
– Salget av bærbare maskiner vil i år være like stort som salget av stasjonære maskiner. Det er et resultat av at leverandører som Nokia nå utvikler løsninger som integrerer mobilkommunikasjon og datakommunikasjon på en måte som tilbakeviser publikum sine fordommer om at integrasjon er kostbart og komplisert, hevdet visepresident for Mobil markedsføring i IBM, Per Larsen.

Nokias lanseringer disse dagene, av Cellular Card Phone og 8110i (som Dagens Telecom omtalte torsdag) er eksempler på det IBMs visepersident mener er et skritt i retning av det mobile kontor.

Artus
I bunnen av de nye, integrerte løsningene ligger produktfamilien Nokia Artus. Produktfamilien er et verktøy som tillater mobiloperatørene å administrere og fakturere TCP/IP-trafikk på samme måte som de kontrollerer taletrafikk i dag.

Mer om CeBIT-97:
Sirkus CeBIT er i gang

Vekst i satsningsområder

Mobil med solenergi

Nokia går for Internett

Operatørenes marked

Pessimistisk VIAG

Ikke plass på Cebit

Mobil med data og fax

Norskt slår an på Cebit

Ericsson handler ikke

Sveitsisk kryptering

Søker partner på Cebit

Nera ut til massene

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse