Annonse


Multimedia-allianse

– Uansett om jeg sender TV, data eller telefonsignaler over nettverket er jeg som sluttbruker opptatt av at signalene skal komme fram uten forvrengning og til riktig tid og adresse. For å få dette til, trengs det kvalitetssikrede standarder, sier nordensjef i Cisco Systems, Gøran Strandberg. Han er – som navnet antyder – svensk, men bor for tiden i Norge.

Teknologi fins – standarder mangler
– I dag fins det en rekke teknologier som hver for seg kan levere den kvalitet og de tjenestene i nettverkene som er ønskelig, og som kan utvikles til standarder. Det er dette samarbeidet mellom Cisco, Intel og Microsoft skal hjelpe til med, sier Strandberg.

– Det handler om å skape forutsetninger for at kunder og utviklere skal ha et miljø der de kan være sikre på at det programmeringsarbeid som er gjort vil fungere også i et produksjonsmiljø. Da er det behov for standarder på en rekke nivåer. I enkelte sammenhenger er det viktig for programmererne å ha kontroll med kommunikasjon på prosessornivå, andre ganger på nettverksnivå. Tilsammen har våre tre selskaper grep om det som trengs for å skape de standardene som er nødvendig, sier Strandberg.

Kan argumentere med tyngde
Strandberg regner med at den kombinerte styrken til de tre ledende selskapene vil føre til at standardiseringsorganene vil lytte oppmerksomt til forslag til nye standarder. Han forteller også at kunder han har snakket med har hilst initiativet velkommen.

– Kundene er svært fornøyd med at den neste generasjonens produkter og applikasjoner vil være enklere å håndtere i nettvekene, sier Strandberg.

Nett-PCen trenger multimedia
– Markedets interesse og entusiasme forteller oss at tiden er inne til å gjøre det mulig for et bredt spekter av leverandører til å bygge på de rike multimedia-mulighetene til den nettverkstilknyttede PCen, sa D. Craig Kinnie, visepresident i Intel under lanseringen av samarbeidet mellom de tre storbedriftene.

NMC – Networked Multimedia Connection – er navnet på samarbeidet mellom Intel, Cisco og Microsoft. Målet er å samarbeide for å få flere til å ta i bruk multimedia-programvarer i intra- og internettene sine. NMC skal gjøre det lettere for utviklerne å lage programvarer for interaktiv læring, videokonferanse og multimedia.

Visjon
De tre selskapene har en felles visjon som bakgrunn for samarbeidet: – de vil gjøre nettverksbasert multimedia til en forretningskritisk applikasjon. Bakgrunnen for dette er at de mener de blandede mediene kan skaffe folk større tilgang til informasjon og kontakt, og dermed spare tid.

For utviklere og kunder vil samarbeidet gi hjelp til testing i «The networked multimedia lab», de vil levere utviklerverktøy, og de vil sørge for teknisk support fra alle tre selskaper.

Det er et mål for samarbeidet å også jobbe sammen med de internasjonale og nasjonale standardiseringsorganisasjonene, som ITU, IETF etc. I dag støtter de tre IP Multicast, en definisjon for å sende én melding til mange mottakere, ITU H.323-standarden – en standard som definerer hvordan PCer kan dele lyd og videodata i datanettverk – og ReSource reserVation Protocol (RSVP), som gjør det mulig for applikasjoner i nettverk å garantere kvalitet.

Annonse


Annonse