Annonse


Mer nytte for hver bit

Det er ikke nok bare å selge tilgang. Det har Telenor gjort til gangs og har nå 115.000 internettabonnenter i sin kundebok. Men de fleste er privatkunder. Nå skal internetteknologien for alvor selges til næringslivet, og det er nytten det fokuseres på. Til dette har Telenor Nextel utviklet Nextra, som blir kommersielt tilgjengelig i mai, skriver Telecom Revy.

– Stadig får vi høre at bedriftsledere sier det er liten nytte i Internett. Dette er noe av vår bakgrunn for satsingen på Nextra, hvor vi vil tilby et kjerneområde av kommunikasjonstjenester, sier Stein Tømmer, direktør for forretningsutvikling i Telenor Nextel.

Tilgang tilpasset jobben
Med Extranett kan en bedrift ha sitt eget lukkede Internett – et intranett, samtidig som det åpnes for eksterne lenker som bedriften mener den vil ha behov for. Heller ikke internt behøver alle ansatte ha tilgang til den samme informasjonen. Tilgangen kan siles. Systemet åpner for ‘differensierte views’, som i praksis betyr at bedriften kan skreddersy en ‘babysitter’ helt ned på den enkelte ansatte.

– Hver ansatt skal få en tilgang som er tilpasset vedkommendes profil, er Strømmes egne ord.

Videokonferanse og applikasjonsdeling
Dermed er det slutt på at ansatte kan sitte og se Playboy på jobben. Men de kan få mange andre tilbud. Et av dem er video. Strømme tenker seg interne videosendinger for ansatte som de vil kunne se når det måtte passe dem.

Systemet vil også kunne by på videokonferanser over nettet eller for eksempel applikasjonsdeling, dvs at ansatte deler både tastatur og skjermbilde. På den måten kan en person gå direkte inn i et dokumentet, eksempelvis et regneark, og assistere en kollega som sitter fast. Det gjelder bare å først bli enige om hvem som skal ha kontrollen.

Moduler
Grunntjenesten kan bygges ut med tilleggsmoduler basert på en abonnementsordning. Og Strømme lokker med spesialsydde linker, litt lenger frem i tid ser han for seg nye tilbud som vil kunne bli integrert i løsningen dersom kunden ønsker det. Det gjelder for eksempel epost-katalog og personsøking med tekst.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse