Deskill

Annonse


Kartdagene åpnet i Tromsø

DeskillKartdagene startet onsdag i Tromsø. Programmet resten av uka er tettpakket og går over flere seksjoner. En stor utstillingsseksjon følger dagene.

Dagene preges av en “bransje” i vekst. Samfunnets behov for geografiske informasjoner øker med 20 prosent hvert år. Allerede nå er det underdekning.

Lønnsom investering
I et av åpningsforedragene refererte kartverkssjef Knut Ole Flåthen en undersøkelse som viser at forholdet kost/nytte av geografisk infrastruktur er på fire til en. Det vil si at for hver krone som investeres i GIS, får samfunnet fire kroner igjen.

For enkelte brukergrupper viser kost-nytte analyser en avkastning på mellom tre og sju ganger investeringene.

Fra analogt til digitalt
– Det kreves en betydelig investering i digitalisering for å utløse nytteverdien, sa Flåthen.

– Det er en forutsetning for å ta i bruk IT at det satses helhetlig, både på utvikling av verktøy, oppbygging av kompetanse og etablering av nødvendig datagrunnlag.

– Den grunnleggende infrastrukturen av kartdata må være samfunnsansvar og finansieres over fellesbudsjettet.

Verdiøkende effekter
Flåthen påpekte også at geografisk informasjon utløser annen virksomhet eller gir andre muligheter. Som eksempler nevnte han:

  • Kart og posisjonsbestemmelse er nødvendig for trygg ferdsel på sjøen og i lufta
  • Arealplanlegging- og forvaltning kan ikke utføres uten kart
  • Eiendomsinformasjon er nødvendig for et fungerende kredittinformasjonssystem
  • Det er mulig å utveksle og koble informasjon fra ulike kilder (sykdomsutbrudd/skolekrets/utbyggingsplaner/veiplaner)

Annonse


Annonse