Deskill

Annonse


Fremtidens kartverk

DeskillUnder Kartdagene holdt fylkeskartsjef Georg Langerak fra Statens Kartverk i Hedmark en orientering om NGIS status og planer. NGIS står for Norges Geografiske Informasjons Senter.

Fremtidens kartverk
NGIS kalles også fremtiden kartverk og består i dag av flere hovedmoduler; sentralt stedsnavnregister, rasterforvaltningssystem og databaseforvaltning av kartdata.

I tillegg består basen av Fylkes GAB og en katalogtjeneste som viser tilgjengelig informasjon. Den sistnevnte vil tilbys brukere over Internett.

Hvert fylke sin server
Hvert fylke skal utstyres i løpet av inneværende halvår med en NGIS-server.

Kartbaser for fylket legges inn i denne serveren. Basene skal ha lik oppbygging og likt grensesnitt.

Samtlige kartdata skal kodes til nyeste SOSI-versjon (standard for kartdata).

Landsdatabase
Det er også aktuelt å sette sammen den fylkesvise geografiske informasjonen i en landsdatabase som vil legges til Hønefoss, opplyste Georg Langerak i sitt foredrag.

Annonse


Annonse