Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Fremtidens kartverk

TROMSØ: Innen første halvdel av 1997 etableres det fylkesvise databaser med geografisk informasjon. Basen bygges opp av moduler. Noen tjenester blir tilgjengelig på Internett.

Deskill
Under Kartdagene holdt fylkeskartsjef Georg Langerak fra Statens Kartverk i Hedmark en orientering om NGIS status og planer. NGIS står for Norges Geografiske Informasjons Senter.

Fremtidens kartverk
NGIS kalles også fremtiden kartverk og består i dag av flere hovedmoduler; sentralt stedsnavnregister, rasterforvaltningssystem og databaseforvaltning av kartdata.

I tillegg består basen av Fylkes GAB og en katalogtjeneste som viser tilgjengelig informasjon. Den sistnevnte vil tilbys brukere over Internett.

Hvert fylke sin server
Hvert fylke skal utstyres i løpet av inneværende halvår med en NGIS-server.

Kartbaser for fylket legges inn i denne serveren. Basene skal ha lik oppbygging og likt grensesnitt.

Samtlige kartdata skal kodes til nyeste SOSI-versjon (standard for kartdata).

Landsdatabase
Det er også aktuelt å sette sammen den fylkesvise geografiske informasjonen i en landsdatabase som vil legges til Hønefoss, opplyste Georg Langerak i sitt foredrag.
Stikkord: Mobil