Arkiv

Annonse


Fikk skikk på NIT

Arkiv– Jeg er rimelig godt fornøyd med utviklingen i NIT. Samtidig som vi har gjennomført snuoperasjonen har vi investert omlag 150 millioner kroner i en ny superserverfarm på Hamar, sier adm. dir. Hans Kristian Quist til Telecom Revy.

Hele maskinparken på Hamar er nå fornyet med CMOS-teknologi der absolutt alt er dublisert. Med sine 880 MIPS slåss NIT med Telenor Bedrift om å ha størst datasentralkapasitet i Norge. NITs sentral vil komme opp i hele 1000 MIPS før året er omme. Telenor Bedrift har 800 MIPS i førstelinjekapsitet og 330 MIPS i backupkapasitet. Dessuten eier de Novit.

Snuoperasjonen
I løpet av året går NIT helt inn i IBM Global Services. I Norge vil denne enheten sysselsette vel 1000 mennesker med en omsetning rundt 1,3 milliarder. I tillegg til NIT vil organisasjonen bestå av omlag 300 konsulent- og servicefolk fra IBM. NIT hadde i fjor 763 millioner kroner i omsetning.

Vekstmarked
IBM Global Services vil i Norge bestå av 3/7 hardwaresalg, 2/7 software og 2/7 service.IBM Global Services har vokst med 25 prosent i 23 kvartaler på rad. Det vil si – det er først nå denne virksomheten på verdensbasis samles under en paraply.Internasjonalt er IBM Global Services blant annet meget sterk på bank- og finansystemerI Norge har de ikke tilsvarende styrke. Det er ingen hemmelighet at IBM er en av mange som ønsker å kjøpe Fellesdata. I april-mai vil det bli avgjort hvem som får tilslaget. Dette viser at IBM er villig til å bruke oppkjøp for å få bygd seg opp i denne nisjen i Norge.

Tredeling
Kommune-Norge var i fjor største kundegruppe hos NIT, dernest privat sektor der NIT hadde 260 millioner i omsetning i fjor. Staten utgjorde til sammenlikning 200 millioner av omsetningen.

Annonse