Deskill

Annonse


Vekst i satsningsområder

DeskillPå konsernets to hovedsatsningsområder var veksten langt mer imponerende, henholdsvis 34 og 29 prosent.

– Vel halvparten av Nokias omsetning kommer fra salget av mobiltelefoner, fortalte senior visepresident Lauri Kivinen i Nokia Communications.

Konsernets andre hovedsatsningsområde, infrastruktur for telekommunikasjon, stod for tredjedelen av inntektene.

Storparten av veksten kom i siste kvartal.

Redusert resultat
Nokia avsluttet i fjor en flerårig omstillingsprosess. Resultatet for gruppen som sådan ble derfor redusert fra 5 millioner finske mark til 4,3 millioner mark.

Økt fokus på forskning og utvikling, medførte at konsernet pløyde hele ni prosent av inntektene sine tilbake til dette viktige området.

Resultatandelen var i fjor på 10,8 prosent, mot 13,6 prosent året før.

Se også: Sirkus CeBIT er i gang

Se også: Mobil med solenergi

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse