Annonse


Vanntett kommunikasjon?

Satellitt-teknologi fra Tsat skal brukes til overføring av kontroll og styringsinformasjon for SCADA-applikasjoner (Supervisory Control and Data Aquisition).

SWW består av en sentral enhet i Exeter og flere fjernterminaler på de steder hvor drikkevannet behandles og hvor vanskelig terreng har skapt problemer for tradisjonelle kommunikasjonsløsninger. Selskapet investerer nå i utstyr for omlag 70.000 kroner til hver fjernterminal.

Bedriftsinternt
Selskapet har tegnet en treårig leieavtale med Eutelsat for eksklusiv bruk av 6,4 Khz båndbredde, som gir mulighet for å overføre informasjon ende til ende gjennom et eget bedriftsinternt lukket nett uten at andre operatører er involvert i driften. Leie av satellittkapasitet vil koste omlag 10.000 kroner i året for 1200 bps som SWW benytter.

Systemet fra Tsat gjør det mulig å ta i bruk VSAT-løsninger (Very Small Apperture Terminals) for å etablere et bedriftsinternt lukket kommunikasjonsnett for overføring av tele og data. Tsats administrasjonsprogramvare kjører under Windows på en standard 486 PC.

Annonse


Norsk teknologi
Tsat er et norskeiet teknologiselskap som utvikler, produserer og selger satellittbasert kommunikasjonsutstyr for lavhastighets overføring av tale og data.

Selskapet har 30 ansatte på kontoret i Oslo, og distributører i 14 land. Hovedvekten av kunder ligger innenfor kraftverk of elektrisitetsforsyning, vannforsyning, og olje- og gass industrien.

Annonse