Deskill

Annonse


Sirkus CeBIT er i gang

DeskillI underkant at 7.000 utstillere fra 59 land skal i seks dager slåss om å vise hva de har å by på i de 23 hallene i det 352 mål store utstillingsområdet. messen er også i år ribbet for alt som ligner hjemmedata.

Messen bare eser ut i volum, til tross for fjorårets sanering av alt som har med hjemmedata å gjøre. Samtidig som andre europeiske datamesser sliter for å overleve, har CeBIT vokst med nærmere 30 prosent i løpet av de siste fem årene.

Telecom vokser mest
De 850 telekomselskapene har i år fått hele seks haller å boltre seg i. Dette er det området som vokser mest, både i antall utstillere og – ikke minst – i areal.

Vertslandet stiller med den største utstillermassen, selv om messa i år kan rose seg av at fire av ti utstiller har hjemmeadresse utenfor landegrensene. Den norske kontingenten på 10 bedrifter som stiller i ly av eksportrådet, blir liten, enten vi sammenligner med Taiwan (401 utstillere), eller med USA (455 utstillere).

Superhastighet
Internett-boomen og det lenge varslede sammenbruddet i kommunikasjonen over verdensveven har tvunget hardwareleverandørene i tenkeboksen. De første resultatene vil vi få presentert nå. Spørsmålet er om for eksempel modem med en overføringshastighet på opptil 134.400 bps, som det blir antydet at vil bli vist her nede, kan gjøre noe for at trafikken skal gli lettere.

DCS 1800
I Tyskland kommer det til 100.000 nye mobilbrukere per måned, slik at landet totalt har 6 millioner trådløse telefonister.

Andre steder i Europa går nærmere hver tredje person rundt med en mobiltelefon i lomma.

Eksplosjonen i tallet på mobilbrukere tvinger fram nye løsninger. I løpet av året vil det være noen og tredve DCS 1800-nett i drift i europeiske storbyer. Størst vil DCS-dekningen være i Skandinavia, med over 25 prosent. Millionbyene i England, Tyskland, Italia og Spania vil klare seg med en DCS-dekning på mellom 5 og 15 prosent.

Dual Mode
Ledende mobilleverandører, som Nokia, er klar med telefoner som utnytter det nye frekvensområdet. Nokia lanserer også sin 9000 Communicator for DCS 1800.

Dancall lanserer for sikkerhets skyld en dual-mode telefon som automatisk svitsjer mellom GSM og DCS 1900.

Alan Sugar, Dancalls øverste sjef, skjeler også til dem som reiser mye mellom Europa og USA. Den dansk-britiske mobilleverandøren lanserer nemlig også en annen dual mode telefon som automatisk velger mellom GSM og det nordamerikanske PCS 1900-systemet.

Bank & sikkerhet
Framtidsbanken er ett av årets spesielle tema. Her kan beslutningstakerne i den globale finansindustrien boltre seg i ulike scenarier om markedsføring via “on-line banking”.

Direkte forsikring og elektronisk banking vil også være to av hovedtemaene i den nye Internett-parken i hall 18.

Ikke så rart da, vil mange kan hende mene, at en spesialutstilling om datasikkerhet skjer parallellt…

Se også: Vekst i satsningsområder

Se også: Mobil med solenergi

Annonse


Annonse