Annonse


Politikerne har talt

Samferdselsminister Sissel Rønbeck vil ikke gripe inn i Telenors avgjørelse om å legge 30 nye arbeidsplasser i Opplysningstjenesten til Narvik. Dette kom klart fram av hennes svar til Ketil Bjørn i Stortingets Spørretime onsdag.

Fortsatt arbeidsledige
For to år siden ble 38 arbeidsplasser i den samme tjensten nedlagt på Finnsnes. Mange av de som arbeidet der står fortsatt uten jobb.

Spørsmålsstilleren ønsket derfor gjenåpning av opplysningstjenesten på Finnsnes istendefor å legge arbeidsplassene til Narvik.

Tilbudt annen jobb
I Rønbecks begrunnelse sa hun at Telenor har lagt ned et betydelig arbeid for å tilby alternative arbeidsplasser til de ansatte som ble berørt av nedleggelsen.

Noen av de overtallige har fått nytt arbid i Telenor Mobil, mens andre har fått tilbud om jobber i annen virksomhet på stedet.

Fiskeforedling alternativ?
Etter det Dagens Telecom erfarer har tilbudet for mange gått ut på jobb i en fiskeforedlingsbedrift på Finnsnes. Dette er så fysisk slitsomt at mange, særlig av de overtallige over 50 år, har takket nei til tilbudet. De er derfor fortsatt arbeidsledige.

Dilemma
Telenor og Rønbecks dilemma har vært at Telenors avdling i Narvik står i fare for å bli nedlagt. Ved denne avdelingen utføres blant annet norteringsoverføring og manuell vekking. Disse tjenestene har liten trafikk. De ansatte ved disse tjenstene vil overføres til opplysningstjenesten.

Annonse


Annonse