Annonse


Stø vekst i tele og data

Markedet for informasjons og kommunikasjonsteknologi (ICT) har vist seg mer dynamisk i 1996 enn den økonomiske utviklingen generelt. Likevel var veksten i IT markedet alene noe lavere enn forventet (+6,5 prosent).

Telekommunikasjonsmarkedet vokste derimot med hele 7,9 prosent. Veksten for teletjenester og -utstyr var på henholdsvis 8,8 og 4,1 prosent. Dette viser den årlige rapporten fra European Information Technology Observatory (EITO).

Gjennomsnitts europeeren brukte 820 ecus på ICT varer og -tjenester i 1996. Dette er femti ecus mer enn i 1995. Spranget er likevel stort til USA, der det i 1996 ble brukt omlag 1 400 ecus per hode – det vil si 75 prosent mer enn i Europa – på ICT-produkter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse