Arkiv

Annonse


Rett på nett

ArkivSingapores høyesterettsjustitiarius Yong Pung How kalte det «rettsvesenets mest ambisiøse teknologiske prosjekt hittil», da han viste fram systemet, som har kostet omlag 380 millioner kroner.

Billigere
En datamaskin og tilknytning til Internett skal være alt som skal til for å delta i saker som går for retten. Fordelen med systemet skal være at det vil ta betraktelig kortere tid å føre sakene, og at kostnadene vil bli lavere. Høyesterettsdommer Yong mener at systemet vil spare mange millioner kroner om året.

På nett
Meningen er at dokumenter skal kunne være tilgjengelig for alle som har tilgang på nettet. Men ikke alle mener dette er godt nok.

– Det er viktig å se hvordan en anklaget oppfører seg i retten, sa en ukjent jurist. Og fysiske bevis må stadig legges fram i en rettssal.

Tradisjon
Nå er spørsmålet hvordan Singapores 600 forskjellige advokatfirma klarer å forlate et system som bygger på britisk tradisjon, og ta skrittet over til å bli en teknologisk banebryter mot forbrytere.

Singapores høyesterett uttrykker bekymring for at juristene må få tid til å tilpasse seg den nye tiden. Myndighetene har for å oppmuntre etternølere satt opp alle gebyr med 50 prosent for advokater og advokatfirmaer som ikke følger med i den digitale tiden.

Annonse


Annonse