Annonse


NetCom flytter

– Flyttedatoen er ikke helt avklart enda, men vi regner med at flyttingen vil skje i månedsskiftet juli-august, sier informasjonssjef Gunnar Grythe i NetCom til Dagens Telecom.

Rom for utvidelse
NetCom har nå kontorer i tre forskjellige bygninger i Ulvenveien på Økeren. I løpet av de nærmeste dagene står bygget i Nydalen ferdig. NetCom skal ha hele bygget utenom en etasje.

– I føste omgang skal vi leie 10.000 kvadratmeter pluss lagerplass av Avantor. NetCom har også opsjon på å leie ytterligere 9.000 kvadratmeter hvis det blir behov for mer plass, sier Grythe.

Ekspanderer
– NetCom har ekspandert kraftig siden starten i 1992, vi har nå til sammen 500 ansatte i Oslo og Trondheim. Over 360 av disse arbeider i Oslo, og blir med til Nydalen. Vi regner med videre ekspansjon når DCS-1800 kommer i drift, og vi tar sikte på å bli ett fullverdig televerk etter at telemonopolet faller i 1998, sier Grythe til Dagens Telecom.

Klart Svar med på lasset
– Hovedkontoret til mobilforhandleren Klart Svar flytter også med til Nydalen. Vi har vært tidlig ute med planleggingen slik at nye nummer og adresser allerede er trykt i den nye telefonkatalogen, sier Grythe, som har ansvaret for planlegging og informasjon rundt flyttingen.

Annonse


Annonse