Deskill

Annonse


Høy datakriminalitet

DeskillÅrsaken til den høye kriminaliteten er at selskapene hadde tatt lite hensyn til å sikre dataene, sier Patrice Rapalus, som leder et institutt for datasikkerhet, og som har foretatt sikkerhetsundersøkelsen.

Rapalus mener at tallet bare viser en liten del av de virkelige forhold, og at datakriminalitet koster mange milliarder om året, bare i USA.

Ikke anmeldt
Kun 20 prosent av de rapporterte forholdene ble anmeldt til politiet.

Alle forhold ble undersøkt: Fra tyveri av maskiner, datavirus, tyveri av informasjon, bedrageri og sabotasje.

I følge rapporten blir Internett stadig oftere brukt som en kanal for å få ulovlig tilgang.

Annonse


Annonse