Deskill

Annonse


Fikk interconnect-avtale

DeskillDette gjør at vi kan komme på lufta med GSM-mobiltelefoni som planlagt 26. mars, sier Svein Gaute Bleivik i Telenor til Dagens Telecom.

Eid av Telenor Invest
Bleivik, som er leder for svitsjearbeidet i Dhaka, er utlånt av Telenor til det nystartede Grameen Phone. GP er et joint-venture selskap med Telenor Invest, Grameen Telecom (Bangladesh), Gonophone Development Corp. (USA) og Marubeni Corp. (Japan) som eiere. Telenor Invest er størst på eiersiden og sitter i dag med 51 prosent av aksjene.

Fikk klarsignal i fjor høst
Det var i fjor høst at Telenor fikk klarsignal om å bygge ut GSM-nettet i Bangladesh. Da ukeavisa Telecom Revy skrev om saken i oktober, ble det opplyst at målsetningen var å få 300.000 GSM-abonnenter i løpet seks år. Dette vil i så fall gjøre selskapet til den største mobiltelefonoperatøren i Bangladesh med en markedsandel på rundt 50 prosent.

I drift 26. mars
Dagens Telecom var onsdag på befaring i lokalene til Grameen Phone i hovedstaden Dhaka, Bangladesh. På nasjonaldagen 26. mars skal det nye mobiltelefonnettet innvies av Telenor og representanter fra myndighetene i Bangladesh.

Annonse


Vi har fremskyndet utbyggingen av mobilnettet fra seks til tre år. På åpningsdagen vil vi kunne tilby mobiltelefon-aksess til 75.000 abonnenter, sier Bleivik til Dagens Telecom.

Bare promiller
Antall mulige abonnenter utgjør bare promiller av alle de 130 millioner (!) innbyggerne i Bangladesh. I dag er det bare overklassen i landet, samt lokalt næringsliv, som gjør bruk av vel 6.000 analoge AMPS-telefoner. Dette innebærer at Telenor og Grameen har store muligheter for videre utbygging av det nye GSM-nettet.

Stuntprosjekt
Oppbyggingen av det tekniske her på Grameen Phone er et skikkelig stuntprosjekt. Vi må bygge alt opp fra bunnen av. Vi begynte det fysiske installasjonsarbeidet her nede i begynnelsen av januar. Når anlegget tas i bruk 26. mars, vil seks av de åtte planlagte basestasjonene være i drift, sier Steinar Håkerud som er «Site Manager» for Ericsson i Dhaka.

Videre utbygging?
Teknisk kan det installerte utstyret på hovedkontoret til Grameen Phone takle hele 126 basestasjoner før det eventuelt må utvides. Med såpass mange innbyggere i dette spennende landet, er det klart det raskt vil kunne være behov for flere telecom-utbygginger, sier Håkerud til Dagens Telecom.

Håkerud har til daglig sin arbeidsplass på Hisøy-fabrikken til Ericsson like utenfor Arendal.

Eksplosiv vekst
Telenor har 17 mann i arbeide i forbindelse med utbyggingen av Grameen Phone. Ericsson har 11 montører og ingeniører i full sving. Det hører med til historien at Grameen Phone i forrige uke besto av 46 ansatte.

Mobiltelefoni er i eksplosiv vekst i Bangladesh. Derfor har selskapet denne uken utvidet antall faste ansatte til 70 medarbeidere!