Annonse


Brikkebasert veiprising

Statens Vegvesen og MicroDesign vil samarbeide om prosjektet, som i følge Adresseavisen, er det første i sitt slag i Europa.

Forsøket går over to måneder og går ut på at 300 bilister utstyres med MicroDesign køfribrikker.

Teknikken bak
De passive køfribrikkene brukes for å identifisere bilistene ved passering av avlesere.

Et bakenforliggende datasystem registrerer passering og avgiftsbelegger etter tidspunktet passeringen foregår.

Påvirkes kjøremønstret?
De som passerer utenom rushtidene vil premieres med bonuspenger.

Forsøket skal brukes for å teste teknikk med veiprising og for å høste erfaring om slik veiprising påvirker kjøremøntsteret.

Forskningssamarbeid
Forsøket er et resultat av at norske veimyndigheter deltar i det europeiske forskningssamarbeidet Consert, hvor ny teknologi testes ut i veitrafikksammenheng.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse