Annonse


Øvelse med hjemlengsel

Mobiltelefontettheten er stor blant deltakerne i NATO-øvelsen. De fleste av de 20.000 deltakerne er menn i aldersgruppen 18 til 40 år.

– Denne aldersgruppen menn er kjernegruppen blant mobiltelefonoperatørenes abonnenter, kan dekningssjef i Telenor Mobil, Bjørn Amundsen, bekrefte.

Hjem til mor?
– Vi har derfor hatt visse kapasitetsproblemer. De har vært spesielt store i den tida mannskapene kryper inn i teltet og er ferdige med dagens kamphandlinger.

– Vi har ikke lagt fram offisielle statistikker som bekrefter dette, men foreløpige meldinger tyder på periodevis stor pågang på nettene, sier Bjørn Amundsen.

Annonse


Reell øvelse
Storm og lynnedslag har medført strømbrudd under øvelsen. Dette har igjen gått ut over drift av basestasjoner og antenneanlegg.

– At noen basestasjoner har vært ute av drift på grunn av strømbrudd, har ført til ytterligere belastning på de resterende anleggene.

– Vi kan derfor si at vi virkelig har hatt en reell øvelse, avslutter Bjørn Amundsen.

Annonse