Annonse


Lokker med spriten

Påstandene blir satt fram av en amerikansk gruppe som fremmer ungdoms rettigheter – The Center for Media Education (CME). Gruppen mener en del av presentasjonene på nettet er ulovlig, og ber den amerikanske kongressen om å se nærmere på problemet, melder Reuters.

– Raske tiltak er nødvendig for å beskytte unge mennesker mot nettreklame for alkohol og tobakk. Mye av reklamen er bedragersk, sies det i rapporten.

Dårlig kontroll
Spesielt alkoholprodusentene anklages for å satse på Internett. 35 forskjellige merker er representert i følge rapporten. Derimot er relativt få tobakksprodusenter på banen. Årsaken skal være frykt for politiske tiltak. Men dette er en holdning som kan endres, heter det.

– Ett annet problem er at det er mulig å få kjøpt alle typer alkohol og tobakk over nettet uten noen særlig kontroll, påpeker rapporten.

I USA har reklame for tobakk vært forbudt på fjernsyn og i radio siden 1971.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse