Deskill

Annonse


Mobildekningen i Østfold

DeskillI Eidsberg har anleggsområdet ved E18 fått bedre mobildeknig for GSM og NMT-900, opplyser dekningssjef Bjørn Amundsen i Telenor Mobil til Dagens Telecom.

Den nye E18-traseen fra Marker grense til Undebyvannet har også fått bedre mobildekning fra samme basestasjon.

Råde
Det har blitt bedre lokal dekning for GSM og NMT-900 rundt Kurefjorden, Saltnes, Kråkstadfjorden og Ovenhalvøya.

Våler
En ny GSM-basestasjon ved Vålervarden gir bedre dekning til RV120 mellom Moss og Våler, RV121 mellom Veli og Såner, RV115 mellom Teksnes og Veli, opplyser Jarle Brandt i NetCom til Dagens Telecom.

Annonse


Den samme basestasjonen gir også bedre GSM-forhold i Våler sentrum og boligområder ved Våk og Teksnes.

Øvrige fylker:

Annonse