Annonse


Mobildekning i Vestfold

Telenor Mobil har utbedret dekningen for alle sine tre mobilsystemer i nærheten av Larvik, opplyser dekningssjef Bjørn Amundsen til Dagens Telecom.

Lardal
Nye basestasjoner for NMT-450, NMT-900 og GSM gir bedre mobildekning for RV40 fra Larvik og Lardal til Styrvoll. Samme sendere gir også bedret dekning langs RV32 ved Vindfjell.

Borgeskogen
En ny GSM-basestasjon utbedrer dekningen ved Borgeskogen, opplyser Jarle Brandt i NetCom til Dagens Telecom.

Øvrige fylker:

Annonse


Annonse