Annonse


Sikkert Cisco-nett

Sikkerhet blir stadig mer et krav. En grunn er den økende bruken av intranett. Cisco satser på helhetsløsninger – på en rekke forskjellige plattformer. Et krav for løsningene er at de også kan benyttes av mobile brukere, og at de skal være skalerbare.

Cisco deltar også i en vid allianse som har til hensikt å sørge for at sikkerheten blir tatt vare på i alle ledd. Organiseringen kalles «Enterprise Security Alliance». Blant deltagerne her er Cylink, Hewlett-Packard, Microsoft, Oracle, RSA Data Security og Verisign.

Tredelt prinsipp
Ciscos tidsplan er å gjennomføre satsingen i løpet av 18 måneder. Strategien består av tre hovedprinsipper: Identitet, systemintegritet og kontinuerlig revidering (Active Audit).

Ciscos kunder skal kunne bruke de samme prosedyrene for å håndtere sikkerheten på arbeidsplassen, oppringte forbindelser og oppkobling forbi brannmurer.

Annonse


Annonse