Annonse


Nye aksessrutere

Det dreier seg om tre nye multiprotokollrutere av typen Office Connect Netbuilder 141, 142, 143 og 147.

Fordeler båndbredde
Den viktigste fordelen med de nye ruterene er at de effektivt fordeler båndbredde mellom applikasjoner og protokoller. Dette gir en kostnadsoptimal utnyttelse av nettet.

Den mest komplette ruteren, NetBuilder 147, støtter ikke bare IP og IPX, men i tillegg åtte andre protokoller. Alle ruterene har minst en Ethernet-port, en ISDN-port og en serieport. De nye ruterene fra 3Com koster fra 1500 til 2500 dollar i USA. Det skulle tilsi i underkant av 10 000 kroner for den billigste varianten i Norge.

Annonse


Annonse


Annonse