Annonse


Kamp for IT-utdannelse

Hordaland er et foregangsfylke innen næringslivsrettet IT-utdannelse. Ledende industribedrifter som Nera og Frank Mohn deltar i pionerprosjektet som går ut på å rekruttere ungdom med motivasjon og toppkarakterer til industrien, i konkurranse med prestisjeutdannelser som legestudiet (se Telecom Revy nr. 6/97).

Næringslivsinitiativ
Det er det lokale næringslivet som har tatt initiativet til utdannelsen. Industrilederne, med adm. dir. Asbjørn Birkeland i Nera i spissen, er svært fornøyde med resultatene så langt. De får støtte fra Vestlandsforsking, som har evaluert prosjektet. Industrilederne insisterer derfor på å slåss for å hindre at det unike tilbudet skal bli nedlagt, som en konsekvens av Reform ‘94.

Stortinget
8. april stiller næringslivet mannsterkt opp for å orientere Jon Lilletun, leder for Stortingets Undervisningskomite, og stortingsrepresentantene Marit Nybakk og Oddvar Nilsen, om hvilke verdier som står i fare for å gå tapt.

Allianse
For å forsikre seg om at informasjonsgrunnlaget skal bli best mulig, har de lokale industribedriftene alliert seg med fylkesopplæringsdirektøren, regiondirektøren i NHO og med fagforeningsorganisasjonene NITO og Bergen Jern og Metall.

Allsidig kompetanse
Det næringslivsrettede utdanningstilbudet stiller store krav til de 71 ungdommene som har deltatt i prosjektet. Etter å ha fullført sin fireårige utdannelse vil de sitte igjen både med fagbrev som maskinarbeidere og med generell studiekompetanse, kvalifisert for studier ved universiteter og høyskoler, i Norge og i utlandet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse