Arkiv

Annonse


IT-politisk tomtevalg

ArkivFå ganger har vi sett Regjeringen bruke så kort tid på å bringe et initiativ fra Fred. Olsen og Telenor over i et nasjonalt langtidsprogram. Og ett er iallfall sikkert: Aldri før har en IT-lokalisering fått en slik nasjonal backing. Det burde borge for rask handling, dersom nå ikke det hele drukner i en fruktesløs debatt mellom Statsbygg, Bendik Rugaas i Planlegging og Bærum kommune.

Det er også fortjenestefullt at Regjeringen ser Fornebu som et ledd i et Norgesnett som også skal fremme distriktens IT-utvikling.

Så langt nytenkningen i langtidsprogrammet hva IT angår. Understrekingen av IT viser at Regjeringen forstår den prinsipielle og overordnede betydningen av IT bedre enn før, men at de også har store vansker med å finne de riktige virkemidlene i et helt nytt informasjonssamfunn.

Tomtevalg, men hva så..
Førsteinntrykket av langtidsprogrammet er at IT er satt på dagsorden, men foruten Norgesnett og Fornebu, kun i helt almene og uforpliktende vendinger. Det er bare smuler av nytekning i dette programmet. Byggmester Rugaas har på ingen måte lagt fram arkitekttegningene for det norsk tele- og datahuset. Han har presentert løse tanker til en foreløpig skisse. Vi hadde ventet det bedre. Foreløpig er kun tomtevalget utført.

Annonse


Selvfølgeligheter
Det kryr av selvfølgeligheter i omtalen av IT. Regjeringen konstaterer at vi har stor mangel på IT-arbeidskraft og nevner virkemidler de lenge har brukt, men hva med for eksempel å opprette en egen IT-høyskole på Fornebu?

Regjeringen peker på FoU-kontrakter som virkemidler i det kunnskapsbaserte næringslivet, men vi kan ikke se en eneste ny tanke omkring dette komplekset. Verst blir de almene frasene i skolepolitikken. Her skal man nå undersøke hvor mange PCer lærere og elever har før man på et eller annet tidspunkt skal bestemme seg for å gjøre noe med den datakrise som råder i norske skoler. Hva vi si savner er et kriseprogram for å løse den mest akutte IT-mangelen i skolen.

Telepolitikken
Telepolitikken omtales kun i bisetninger i langtidsprogrammet. Ikke et ord om privatisering av Telenor. Lite og ingenting om tele som internasjonalt satsningsområde for Telenor og andre. Kun en påpeking av at området trenger nytt regelverk – og heldigvis at disse reglene må være basert på den internasjonale utviklingen.

Vi hadde ventet at Regjeringen her skulle legge fram forslag til en langsiktig telepolitikk. Noen signaler om teleindustriens langsiktige vilkår hadde vært på sin plass. Videre hvilke nivå de elektroniske motorveiene skal bygges etter i Norge og Regjeringens ambisjoner hva styring angår.

Hele problematikken omkring markedsstyring, sentral politisk styring og distriktshensyn er forbigått i stillhet. Hvilket konkurransenivå ønsker Regjeringen på området? Hvordan skal regjeringen legge forholdene til rette for flerdobling av teleeksporten og ønsker man i det hele tatt at det skal skje?

Mangelfulle linjer
Vi kan ikke forvente alt for mye konkret i et langtidsprogram. Verre er det at vi sitter igjen med en stygg følelse av at også de store politiske linjene er for mangelfulle og uforpliktende – iallfall hva IT angår.

Les også: Fornebu IT-Norges senter