NTB

Annonse


I TEAM mot EU

NTB– TEAM står for The European Anti Maastricht Movement og samler et vidt spekter av organisasjoner, fra Thatcherister til Rød Valgallianse, sier tidligere leder i Nei til EU og professor i Informatikk ved Universitetet i Oslo, Kristen Nygaard.

Web
Organisasjonen vil fungere som et koordinerende organ. Hovedoppgaven er å samle inn EU-informasjon og EU-relatert stoff.

– Vi ønsker også å spre informasjon og offentliggjøre dokumenter som EU helst ser er taushetsbelagt, sier Nygaard til Dagens Telecom.

Med linker
– Stoffet vil legges inn i databasen og oversettes til så mange språk som mulig.

TEAM vil også bli organisert med linker til andre baser som inneholder EU-relatert stoff, sier Nygaard.

Bryter hemmeligstempling
– Svært mye informasjon i EU er hemmeligstemplet og ikke tilgjengelig for allmennheten.

– Vi ønsker å publisere omfattende informasjon. Alt fra genmodifisering av matvarer til endring av stemmerettsregler, meget av det som bare finnes i interne dokumenter som sirkulerer i EU, og som folk trenger for å kunne ta standpunkt i viktige saker, sier Nygaard til Dagens Telecom.

Parlamentarikere på lag
– For å kunne innhente dokumenter som kan publiseres av TEAM ønsker vi å samarbeide med EU-parlamentarikere som i utgangspunktet er mot EU.

– Svært mange av de svenske og danske EU-parlamentarikerne er erklærte EU-motstandere. Vi tror disse er åpne for anledningen til å gi bedre informasjon til sine velgere, sier Nygaard.

Fødselshjelper og «onkel»
Nygaard er tidligere leder av Nei til EU. Han har stått som fødselshjelper for den nye organisasjonen.

– Etter at samarbeidet er formalisert ble i TEAM i helgen, har jeg gjort det jeg hadde tatt på meg. Nå har jeg trukket meg, sier Nygaard.

– Jeg er selvsagt villig til å stille som «onkel» for TEAM og bidra med mine IT-kunnskaper, sier Kristen Nygaard.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse