Arkivfoto

Annonse


Frykter fløteskumming

ArkivfotoNetCom mener at forslaget om nasjonal streifing – roaming – innebærer at en eventuell 3. operatør i Norge vil kunne skumme fløte på de investeringer som NetCom og Telenor har hatt for å bygge ut et landsdekkende nett.

– Dette vil for første gang føre til geografisk differensierte priser i Norge, noe jeg ikke tror at Stortinget har lagt opp til, sa Gert Munthe fredag.

19 byer
I forslag til forskrifter for den nye mobiloperatøren har Samferdsesldepartementet gått inn for at det nye DCS-1800-nettet skal dekke de 19 største byene i Norge. Utbyggingen skal foregå i tre trinn, med de fire største byene i første runde. Når nettet er bygget ut i disse fire byene, skal den nye operatøren ha krav på å inngå roamingavtale med Telenor og NetCom, slik at brukerne kan utnytte de to etablerte nettene der hvor den nye operatøren ikke har dekning.

Geografi
– Dette vil medføre at operatøren vil kunne tilby sine kunder landsdekning på et tidlig tidspunkt og etter minimale investeringer, sier Munthe. – I neste omgang vil den nye operatøren kunne gå inn med tilbud om lave priser for å skaffe seg nye abonnenter i disse byene, tilbud vi må svare på. Dermed vil man for første gang få geografiske prisforskjeller i Norge.

Frekvensavgift
NetCom er også motstander av frekvensavgifter, som departementet forslår innført på 1800MHz. I dag er det ingen frekvensavgift på 900 MHz, mens det er foreslått 1 million kroner årlig pr. 10 MHz-bånd når man legger ut GSM 1800.

– Det var en forutsetning da vi fikk vår opprinnelige konsesjon at hele 900-båndet skulle disponeres til GSM. Nå er det fremdeles mye NMT-trafikk igjen på disse frekvensene, slik at vi ikke har fått det vi i sin tid ble lovet. Da er det ikke rimelig at vi skal betale avgifter for å få disponere kapasistet i 1800-båndene som vi egentlig skulle hatt i 900-båndet, sa Munthe.

Annonse


Annonse