Deskill

Annonse


Fikk Tetra-kontrakten

DeskillKontraktsstørrelsen er hemmelig, men etter det Dagens Telecom erfarer er det foreløpig bare snakk om to – tre millioner kroner.

– Nokia har fått opsjoner på tilleggsleveranser som kan komme opp i betydelige beløp når Tetra-systemet settes i full drift høsten 1998. Kontrakten om Tetra-systemet er likevel veldig interessant ettersom den er av verdens første i sitt slag, sier prosjektleder Tor Helge Lyngstøl i Oslo Energi Tele til Dagens Telecom.

Sporveien først ute
– Vi er stolte over at første pilotfase vil være ferdig til årsskiftet, altså 10 måneder før det samme systemet innføres på Gardermoen, sier Lyngstøl til Dagens Telecom.

Lyngstøl opplyser at Tetra-systemet i første omgang tas i bruk av Oslo Sporveier. Oslo Energi Tele ønsker senere å tilby systemet til flere etater i Oslo kommune.

Annonse


Tetra (Trans European Trunked Radio) er den nye standarden for digitalt mobilradiosamband i Europa. Systemet er primært beregnet på nødtjenester, offentlig virksomhet, transport og forsvar.

Når Tetra-systemet er utbygget kan brukere gå sammen og danne egne lukkede nett.

Felles nett dersom nødvendig
– Det innebærer for eksempel at trikk-, buss- og togførere kan kommunisere på forskjellige nett. Men de kan også kobles opp på et felles nett dersom det er nødvendig, sier Lyngstøl til nyhetsbyrået NewsWire.

Komplett system
Nokia skal levere et komplett Tetra-system og -nettverk. Det inkluderer en svitsjesentral, basestasjoner som også skal fungere i tunneller, nettverksovervåkingssystem, mobile terminaler og antenner. Leveransene skal starte i desember.

Nokia har arbeidet med utviklingen av Tetra i nesten 10 år.

Annonse