Arkiv

Annonse


EUs teleregler vedtatt

Arkiv– Disse to direktivene er hjørnesteinene i det som skal være på plass for at konkurransen skal fungere fra 1998, sa Telekom-kommisær Martin Bangemann på en pressekonferanse etter avgjørelsen.

I prinisippet handler det om å oppdatere direktiv 96/62/EC – som handlet om Open Network Provision – til å bli COM(96)419 – som også tar for seg vanlig telefoni.

Effektivt og ikkediskriminerende
Målet er å sørge for at forbrukere og nye teleoperatører får effektive og ikkediskriminerende tjenestetilbud når de kobler seg opp til telenettverk. Direktivet går nå til EU-parlamentet, som også har bestemmelsesrett i denne saken og som antakelig vil vedta endringer.

Teleoperatørene i EØS-området har altså ennå ikke fullstendige regler for hvordan liberaliseringen skal gjennomføres, mindre enn 10 måneder før den trer i kraft.

Minste tjenestetilbud
Direktivet tar for seg nettverkstilgang, kontrakter, tariffer og billing. Det setter fast et utvalg tjenester som må være tilgjengelige til alle innbygggere på akseptable priser så snart statlige monopoler er eliminert – om nødvendig ved hjelp av et unversitalitets-fond.

Tjenestene omfatter telefonlinjer som kan ta seg av stemme, fakser og datakommunikasjon, kataloger, opplysningstjenester, telefonkiosker og nødtjenester.

Mobiloperatørene følger delvis
Et av de mest omdiskuterte emnne var hvorvidt mobiloperatørene skal omfattes av de nye reglene. Til slutt ble det enighet om at de kun skulle følge noen av reglene, så som opplysningstjenester, nødtjenester, kontrakter og offentliggjøring av kundeinformasjon.

Et nytt element blir at selskaper med ”betydelig markedsandel” får forpliktelser som langt på vei er på linje med dem som dagens selskaper med ”spesielle eller eksklusive rettigheter” har. I praksis handler det om operatører med minst 25 prosent av et lands taletrafikk.

Annonse


Annonse