Annonse


På lufta med NERA

Telenor Satelite Services startet i januar en tre måneders prøveperiode med operatørtjeneste for digital nyhetsinnsamling via satellitt. Tjenesten er lagt opp til å støtte TV-stasjonenes direkte nyhetsoverføringer ved bruk av Neras reportasjebuss med det automatiske overføringssystemet Supervisat, sier Jan Erik Hagelund, leder for spesielle overføringer i Telenor Satellite Services til Dagens Telecom.

Enkelt å betjene
Operatørtjenesten tillater automatisk opp- og nedkopling av digital overføringskapasitet via satellitt. Et reportasjeteam bestående kun av journalist og fotograf blir dermed i stand til å overføre nyhetsinnslag med lyd og bilder direkte fra hendelsesstedet.

NRK og TV2 er foreløpig de eneste brukerne av systemet.

Fleksibel kapasitet
Den automatiske oppkoplingen skjer uten at teamet har måttet forhåndsbestille sendetid. Dette er mulig fordi den automatiske operatørtjenesten legger opp til en fleksibel utnyttelse av ledig overføringskapasitet på satellitten, i følge Hagelund.

Annonse


Positiv
To tredjedeler ute i prøveperioden ser Hagelund positivt på mulighetene for å opprette en permanent operatørtjeneste. Ett hinder må imidlertid først ryddes av veien:

Tilgangen til satellittkapasitet må økes. Inntil den nye Thor II satellitten er på plass på en grad vest, vil det være vanskelig å få inn flere brukere på den automatiske operatørtjenesten.

Kapasitetsmangelen vil kunne løses et stykke på vei ved å endre funksjonaliteten i systemet. Overføringen av den samme informasjonsmengden vil da sette mindre krav til satellittkapasiteten.

Annonse


Annonse


Annonse