Deskill

Annonse


Nera fikk Korea-kontrakt

DeskillI følge Nera ble kontrakten vunnet i sterk internasjonal konkurranse. Avtalen med Korea Telecom styrker Neras posisjon som ledende leverandør av jordstasjoner til Inmarsat-systemet.

På topp
Den norske teleleverandøren har tidligere levert 7 av de 11 jordstasjonene som til nå er oppgradert til å hente ned signalene fra Inmarsats tredje generasjon kommunikasjonssatellitter.

I Asia har Nera tidligere levert stasjoner til Korea (1994), Hong Kong, Kina og Thailand.

Allsidig
Den nye jordstasjonen skal betjene både Inmarsat B, M og Mini-M-tjenester. Installasjonen vil dermed bane veien for bruk og salg av Neras WorldPhone i landet.

Leveransen skal være fullført i løpet av høsten.

Annonse


Annonse