Deskill

Annonse


Konkurranse på tale

DeskillDet kommersielle “televerket” ble en realitet like før årsskiftet, og har til nå sikret seg 200 kunder, ifølge adm. dir. Egil Skibenes i ID Gruppen.

VIP-nett
Det er gjennom videresalg av Telenors eget VIP-nett at den bergenske IT-leverandøren har fått et fotfeste i markedet.

Prisen på taletjenesten er ikke årsaken til at norsk næringsliv og offentlig forvaltning nå orienterer seg mot den kommersielle leverandøren. Offentlige reguleringer tvinger foreløpig ID Communication til å holde samme takster som det Telenor tilbyr.

Gunstig totaltilbud
– Vi tilbyr kundene en verdiøkende, integrert tale- og datatjeneste basert på ISDN. På den måten kan vi gi dem et gunstigere totaltilbud enn om de hadde kjøpt tjenesten andre steder, sier Skibenes.

ID Gruppen har en tradisjon å ivarta som utfordrer til Telenor. Den bergenske IT-leverandøren var den første i landet som konkurrerte med Telenor om salg av datatjenester.

Annonse


Annonse


Annonse