Annonse


Esso bytter leverandør

– Vi tror det er vår globale dekning som har vært utslagsgivende. Det må ha med vår firmastruktur å gjøre. Hos oss kommer du alltid til et Global One-kontor, uavhengig av landet du er i, sier John Kolsvik i Global One til Dagens Telecom

Telefoni og data
Global One er nå i full gang med å koble opp Essos kontorer i Norge til sitt internasjonale nettverk etter at den internasjonale oljegiganten bestemte seg for å forlate samarbeidet med Unisource. Avtalen omfatter både data- og telefonitjenester. Essos kontorer i Stavanger og Oslo blir nå koblet opp mot en VPN-tjeneste. I tillegg er raffineriene koblet opp mot et frame relay-nettverk for datatjenester.

Til årtusenskiftet
På verdensbasis har avtalen en ramme på ca. 100 millioner dollar, som tilsvarer i underkant av 700 millioner kroner. Beløpet gjelder hele avtaleperioden, som løper frem til årtusenskiftet.

Annonse