Annonse


Telepartner fusjonerer

Nå er selskapet på jakt etter en partner, eller flere, som kan inngå i en europeisk allianse som tilsvarer den som er gjennomført i USA.

Mandag ble det kjent at de to amerikanske selskapene slo seg sammen.

Samme prosess
– I løpet av 1997 regner vi med at Telepartner i Norge vil orientere seg i samme grad som moderselskapet i retning av å tilby markedet tjenester i form av systemintegrasjon og nettverksadministrasjon, opplyser Horgen.

Begrensede ressurser
– Vi har alltid tilbud integreringstjenester knyttet til egne produkter samt konsulenttjenester på datakommunikasjonsområdet, men med begrensende ressurser. Som en direkte følge av fusjonen vil dette få mer fokus enn før, opplyser Horgen.

Annonse


Partnere
Telepartner fremhever at de siden 1987 har vært en foretrukket leverandør til mange Fortune 1000 selskap i Skandinavia, Europa og Asia.

– Spennende framtid
– Vi startet med en sterk posisjon i banksektoren i Norge og med vår løsning som en integrert del av banktjenestene. Dette gjelder DNB Telebank, K-Link, Sparnett og NB Telebank. I tillegg finnes de fleste norske forsikringsselskap, datasentraler og selskaper med internasjonale operasjoner på kundelisten. Suksessen i Norge ble gjentatt i andre skandinaviske land og deretter i Europa og Asia, heter det i meldingen fra Telepartner, som varsler at satser på fortsatt å være en foretrukket partner innen «Remote and Mobilie»-kommunikasjon

Annonse


Annonse


Annonse